Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:384 (2012-2013)
Innlevert: 03.12.2012
Sendt: 04.12.2012
Besvart: 10.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I læreboken "Ny agenda" for samfunnsfag i videregående skole, utgitt i 2009 står følgende: "Ikke-vestlige innvandrere er mer synlige i bybildet, og derfor blir de lettere mistenkt for lovbrudd enn nordmenn ellers." Politiets fellesforbund er en av aktørene som reagerer på denne indirekte påstanden om rasisme blant norske politifolk.
Mener statsråden at det finnes faglig belegg for påstanden og at den hører hjemme i den norske skoleverkets pensum?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Læreplanen for samfunnsfag har, som alle øvrige fag i grunnskolen og videregående opplæring etter læreplanverket for Kunnskapsløftet, mål for den kompetansen elevene er forventet å nå på de ulike trinnene. Læreplanene for fag gir ikke konkrete føringer for innholdet i opplæringen. Læreren må fylle faget med innhold, herunder velge lærebøker og andre kilder til kunnskap. Det er mange forlag og lærebøker å velge mellom, både i samfunnsfag og andre fag. Etter at den nasjonale godkjenningsordningen for læremidler ble opphevet for ti år siden, har lokale skolemyndigheter ansvar for å sikre at skolens læremidler har god kvalitet.

Skolen skal fremme toleranse og forebygge rasistiske holdninger blant elevene. Det innebærer også at skolen må vokte seg for å beskylde andre for rasistiske holdninger. Formålet for opplæringen og hele læreplanverket bygger på mellommenneskelige verdier som toleranse og respekt. I skolen skal dette både læres i fagene og utvikles i den daglige samhandlingen, og jeg har tillit til at lærerne legger disse overordnede verdiene til grunn for sin undervisning.