Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:394 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 04.12.2012
Besvart: 10.12.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Forsvarets veteransenter, Bæreia, er et viktig tilbud til Forsvarets veteraner og deres familier.
Hvordan har utviklingen vært i antallet individuelle søknader om opphold ved senteret og faktisk bruk for individuelle veteraner, familier og avdelinger i perioden fra 2009 til i dag, hvilken utvikling har funnet sted i tilgjengelighet (inkludert lukkede perioder) og kapasitet ved senteret i samme periode, og hvordan vil statsråden legge til rette for økt bruk?

Begrunnelse

Forsvaret skriver på sine hjemmesider på internett at "Hit kan alle Forsvarets veteraner komme, uansett når og hvor de tjenestegjorde" og at senteret er "åpent døgnet rundt, store deler av året". Undertegnede har likevel mottatt meldinger om at veteraner som søker om opphold på individuell basis opplever at både kapasitet, åpningstider og tilgjengelighet ved senteret er redusert.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: 2. mai 2011 la regjeringen frem handlingsplanen «I tjeneste for Norge», om ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Målet med planen er å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av det personellet som, på vegne av samfunnet, bidrar til sikkerhet og stabilitet i andre deler av verden, ofte under farlige forhold.

Etableringen av Bæreia som et veteransenter er ett av flere tiltak i det pågående veteranarbeidet. Senteret er et tilbud til veteraner og deres familier før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Senteret holder åpent 24 timer i døgnet, med unntak av åtte uker i året. Disse ukene benyttes til årsplanlegging, ferieavvikling og kompetanseutvikling for de ansatte. For øvrig er senteret åpent i julehelgen.

Forsvaret opplyser at antallet gjestedøgn ved veteransenteret har økt fra ca. 6 000 i 2009 til ca. 8 000 i 2012. Med få unntak har alle som har søkt om opphold ved Bæreia i denne perioden fått plass ved senteret. Kapasiteten avhenger imidlertid av hvilke veterangrupper som benytter senteret, og deres behov for tjenester. I perioden 2009 til 2012 har derfor enkelte veteraner fått tilbud om opphold en annen periode en opprinnelig ønsket.

Med bakgrunn i at senteret ikke er et behandlingstilbud, er det årlig gitt avslag til en til to personer på grunn av for dårlig helse.

Bæreia skreddersyr i enkelte perioder tilbud til forskjellige veterangrupper etter alder og behov. I år ble det eksempelvis for første gang arrangert en camp for barn. Slike tilbud kan medføre at kapasiteten for øvrige grupper kan oppleves som noe redusert i disse periodene. Bæreia er nå for øvrig i ferd med å bli oppgradert. Dette vil bidra til å øke kapasiteten og tilgjengeligheten for våre veteraner.

Jeg legger stor vekt på de tjenester som Forsvarets veteransenter tilbyr. Jeg har selv besøkt senteret ved flere anledninger, og sett hvor viktig dette stedet er. Under mitt siste besøk i november fikk jeg god anledning til å snakke med flere av veteranene. Samtalene bekreftet hvilken betydning sentret har for deres helse, trivsel og fellesskap.