Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:411 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Reisende som skal til Harestua må fra 9. desember løse billett til Furumo. Jernbanetilsynet har bestemt at "Harestua" som stasjonsnavn skal opphøre det neste året. Mange er opprørte over at Harestua, som er stedsnavnet, blir erstattet med "Furumo" og at det da forsvinner ut av rutetabellene fram til desember 2013.
Kan statsråden endre stasjonsnavnet til Harestua nå, og hvis ikke, hvordan vil statsråden da sørge for at de som skal til Harestua faktisk finner stedet ved søk i rutetabeller og skilting av holdeplass?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: La meg først slå fast at jeg er opptatt av at togtrafikken skal fungere bra og utgjøre et godt, miljøvennlig og ikke minst sikkert alternativ for folk som ønsker å reise kollektivt. Trafikksikkerhet er det viktigste momentet i togavviklingen, og departementet og sektoren generelt baserer sine vurderinger på hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Så til selve navneendringen. Det er tekniske hensyn som har medført behov for denne. I Jernbaneverkets fjernstyringssystem (VICOS) oppfattes krysningsspor som stasjoner, selv om det ikke er av- og påstigning der. Per i dag ligger Harestua krysningsspor inne som stasjon i VICOS. Jernbaneverket kan ikke, av sikkerhetsmessige årsaker, operere med to stasjoner med samme navn i fjernstyringssystemet. For å kunne gi den nye holdeplassen navnet Harestua, må gamle Harestua endre navn til Monsrud i VICOS. Dette krever en betydelig oppdatering og omprogrammering i VICOS, noe det dessverre ikke har vært mulig å få gjennomført før ruteendringen.

Det er viktig at de reisende får god informasjon om at holdeplassen på Harestua heter Furumo. NSB Gjøvikbanen AS har meddelt at deres leverandør av systemet for salg og distribusjon av billetter jobber med en løsning hvor Harestua blir et alias til Furumo i systemet. Det betyr at de som søker på Harestua vil bli rutet til Furumo.

Jeg vil be Jernbaneverket endre navnet på holdeplassen Furumo tilbake til opprinnelig navn Harestua så raskt som mulig.