Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:417 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Regjeringen gjør formueomplassering med henvisning til at man skal få "bedre avkastning enn alternativet". I SAS har det åpenbart ikke vært tilfelle, ei heller gjelder det investeringer i Aker.
Vil man på et senere tidspunkt omgjøre "Formueomplassering" til vanlige bevilgninger, inntar man noen tapsavsetning i budsjettet, eller hvordan tenker regjeringen å håndtere "formueomplassering" som viser seg IKKE å gi forventet avkastning bedre enn alternativet?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål og svar, Dok. 15:302 (2012-2013). Innlevert 20. november 2012. Besvart 28. november 2012.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Alle formuesomplasseringer og finanstransaksjoner føres ”under streken” i statsbudsjettet og statsregnskapet, samtidig som de aktiveres i statens kapitalregnskap/statens balanse.

I statsregnskapet føres kun transaksjoner. Urealiserte kursgevinster og -tap motsvares ikke av en transaksjon og føres derfor ikke i statsregnskapet. Eventuelle realiserte gevinster og tap vil framgå som endringer i kapitalregnskapet.

Nærings- og handelsdepartementet publiserer årlig Statens eierberetning. Her framgår verdien av statens eierandeler.