Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:426 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Regjeringen har lenge snakket om å legge frem en stortingsmelding om boligpolitikken, og har endog bedt om innspill til denne fra befolkningen. Men nå er den nettsiden man kunne komme med innspill til blitt stengt, og på Stortingets nettsider fremkommer ikke boligmeldingen over bebudede saker.
Kan statsråden forsikre om at det vil bli fremmet en slik melding og eventuelt når?

Begrunnelse

Spørreren viser til at regjeringen har bebudet at det skal fremmes en stortingsmelding om boligpolitikken i 2012. Blant annet bad boligministeren om boliginnspill fra folk flest (http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2012/navarsete-vil-ha-bustadinnspel-fra-folk-.html?id=679336).
Statsråden bekreftet også at boligmeldingen ville bli fremlagt i 2012 (ifølge: http://www.nef.no/xp/pub/topp/aktuelt/nef_nyheter/594822).
I samme pressemelding ble det også opplyst og at innspillene fra folket ville bli tillagt vekt (http://blogg.regjeringen.no/boliginnspill), men denne siden er nå stengt.
Spørreren undrer seg også over at boligmeldingen heller ikke figurerer i bebudelseslisten på Stortingets nettsider, og ønsker kun å få klarhet i om en stortingsmelding om boligpolitikken vil bli fremmet, og eventuelt når dette vil skje.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen vil våren 2013 legge frem en stortingsmelding om boligpolitikken. Dette er meddelt Stortinget gjennom Prop. 1 S (2012-2013)for Kommunal- og regionaldepartementet side 96, boks 3.2. Regjeringen tar sikte på at meldingen kan legges fram så tidlig i 2013 at det kan tilrettelegges for Stortingsbehandling samme vårsesjon.

Regjeringens boligblogg engasjerte, og vi fikk mange synspunkter fra privatpersoner. Bloggen ble stengt 1. juli 2012, som annonsert da den ble opprettet.