Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:469 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I dag låner bompengeselskapene penger i det åpne markedet.
Dersom alle bompengeprosjekt refinansieres og låner penger i markedet under vingene til den norske stat, hvor mye kunne man kuttet bompengesatsene med gitt uendret nedbetalingsperiode?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til svaret på spørsmål 468, hvor jeg pekte på at en statsgaranti for bompengeselskapenes lån ikke nødvendigvis ville gi samme lånebetingelser som for statens egne lån. Dersom finansieringskostnadene til bompengeselskapene skulle gå ned, ville det gi lavere bompengesatser for uendret nedbetalingsperiode. Størrelsen på reduksjonen vil imidlertid variere for de ulike selskapene. Bompengeselskapene har noe varierende lånebetingelser, og enkelte selskaper har fastrentelån, jf. samferdselsministerens svar på spørsmål 1400 (2011-2012) fra representanten Hoksrud. Videre har selskapene ulik gjenstående nedbetalingsperiode. Effekten av en refinansiering vil derfor variere mellom selskapene, og det er ikke mulig å gi et generelt svar på spørsmålet.