Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:471 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Stortingsflertallet foreslo og fikk vedtatt å kutte 30 mill. kroner på de ulike departementenes rammeområder ifbm Stortingets statsbudsjettbehandling for 2013. De fleste kuttene gjøres på drift/administrasjon og fordeles i Innst. 2 S.
Har dette reelle konsekvenser for de ulike departementene i forhold til deres virke i 2012, eller var dette beløp som allerede var spart inn?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Forslaget det vises til gjelder departementenes bevilgninger i 2013. Det har ikke konsekvenser for departementenes bevilgninger i 2012.