Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:472 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det har vært stor diskusjon om sukkervareavgift, avgift på alkoholfrie drikkevarer o.l.
Hvilken økonomisk fordel har melkeprodusenter av å slippe avgiften på alkoholfrie drikkevarer, og for hvilke melkeprodukter er det viktig at man innehar et spesielt avgiftsfritak for melk med bare «litt» tilsatt sukker?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Avgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff. Melkeprodukter som kun er tilsatt en mindre mengde sukker (til og med 15 gram sukker per liter) og varer i pulverform, er fritatt for avgift.

Begrunnelsen for fritaket for melkeprodukter med mindre mengde tilsatt sukker er gitt i svar på spørsmål 767 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 9. nov 2012:

”Melkeprodukter tilsatt til og med 15 g sukker pr liter omfattes ikke av avgiften fordi man ikke har ønsket å legge en ekstra avgift på smakssatt melk som tilbys i skolemelkordningen. Skolemelk med smak inneholder inntil ca. 1 g tilsatt sukker per 100 g. Smaksatt melk bidrar med melkens næringsstoffer (vitaminer og mineraler som kalsium, jod, mm.), samtidig som det er en liten kilde til tilsatt sukker.”

Jeg er ikke kjent med hvilken økonomisk fordel melkeprodusentene har av at melkeprodukter med mindre mengde tilsatt sukker fritas fra avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Jeg kan imidlertid opplyse om at det i svar på spørsmål 771 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 9. nov 2012 anslås at provenyøkningen av å fjerne unntaket for melkeprodukter med mindre mengde tilsatt utgjør rundt 5 mill. kroner påløpt og 4 mill. kroner bokført i 2013. I dette anslaget er det lagt til grunn at endringen iverksettes fra 1. januar 2013.