Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:484 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 21.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Regjeringen skremmer ofte med at en ny regjering vil ta i bruk flere tjenestetilbydere, som om det var negativt for brukeren.
Hvordan har andelen private barnehager utviklet seg i løpet av den rød-grønne regjeringens virketid?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Private barnehager har vært og er en viktig del av mangfoldet i barnehagesektoren. Private barnehageeiere har gjort en stor innsats i utbyggingsperioden. Sammen med kommunene sørget private barnehageeiere for at vi kunne innføre rett til plass i 2009.

Regjeringen er opptatt av at private barnehager skal ha rimelige driftsvilkår. Vi har innført plikt for kommunen til å behandle de private barnehagene likeverdig med de kommunale barnehagene ved tildeling av tilskudd. Fra 1. august 2012 økte minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering.

Fra 2005 til 2011 har det vært en liten nedgang i andelen private barnehager. I 2011 var 53,6 prosent av barnehagene private, mot 54,5 prosent i 2005. Andelen barn i private barnehager har imidlertid økt fra 45,2 prosent til 47,4 prosent i samme periode. Dette reflekterer en tendens mot noe større barnehager.