Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:485 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Private aksjefond er pålagt klare rapporteringsrutiner av Finanstilsynet.
Mener regjeringen at Folketrygdfondet og Oljefondets rapporter om avkastning ville tilfredsstilt Finanstilsynets krav?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet legger vekt på at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN) innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvalteroppdragene.

Norges Bank og Folketrygdfondet rapporterer til Finansdepartementet i tråd med de rapporteringskravene som Finansdepartementet har pålagt dem. Blant annet rapporterer fondene etter internasjonale standarder som International Financial Reporting Standards (IFRS) og Global Investment Performance Standards (GIPS).

Rapportene fra Norges Bank og Folketrygdfondet tilfredsstiller i all hovedsak også de relevante delene av kravene som Finanstilsynet stiller til rapportering fra private aksjefond. Samtidig er kravene fra Finanstilsynet i mange tilfeller ikke relevante for Norges Bank og Folketrygdfondet. En av grunnene til det er at et verdipapirfond består av midlene til flere investorer, som blir forvaltet av et forvaltningsselskap. Kapitalen i SPU og SPN er statens egne midler. Videre omhandler deler av rapporteringen til Finanstilsynet plasseringsbestemmelser i verdipapirfondloven. SPU og SPN er ikke underlagt disse plasseringsbestemmelsene.