Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:487 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): En del bedrifter må utbetale utbytte for å dekke formueskattekostnaden som mange eiere får, selv om bedriften går med underskudd (ref. budsjettspørsmål 772 fra FrP). Departementet skriver at «det er et beregningsteknisk krevende arbeid som departementet ikke kan utføre på nåværende tidspunkt.» FrP ønsker fortsatt å få gjort en slik beregning.
Hvor raskt kan Finansdepartementet gjennomføre det?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som nevnt i svar på spørsmål nr. 772 fra Fremskrittspartiets fraksjon i Stortingets finanskomite av 9. november 2012, betales formuesskatt i all hovedsak av personer, ikke bedrifter. Et svar på hvor mye personlige eiere betaler i formuesskatt for verdier i bedrifter som går med underskudd, krever en kobling av alle skattyteres formue mot eierskap i selskaper. Å etablere slike koblinger er krevende, ikke minst på grunn av eierskap som går gjennom flere ledd av selskaper, herunder krysseierskap. Et slikt arbeid vil trolig kunne gjøres av Statistisk sentralbyrå eller andre som har tilgang til de nødvendige datakildene og den nødvendige kompetansen. Hvor raskt en vil kunne få fram resultater vil avhenge av hvor store ressurser som settes inn. Departementet kan derfor ikke nå angi hvor raskt et slikt arbeid kan gjennomføres. Departementet prioriterer ikke å sette inn ressurser på dette. Det pågår imidlertid et mer generelt arbeid med å videreutvikle Statistisk sentralbyrås modellapparat på skatteområdet med sikte på å integrere virksomhetsdelen og den personlige delen av økonomien i større grad. Blant annet er næringseiendom i selskap koblet til skattyter i skattemodellen LOTTE-Skatt.