Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:492 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): I Klassekampen hevdet statsråd Liv Signe Navarsete at norske kommuner kan tape mange milliarder kroner dersom formueskatten reduseres eller fjernes. Statsråden forutsetter da at fjerning av formueskatten ikke kompenseres i kommunerammene.
Med en slik forutsetning - hvor mye har kommunene tapt eller tjent på endringene i formueskatten som regjeringen har gjort, og hvordan er dette kompensert i statsbudsjettet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen har trappet kommunesektorens inntekter kraftig opp. Fra 2005 til 2013 anslås veksten til nærmere 67 mrd. 2013-kroner. Denne opptrappingen er gjennomført innenfor de rammene handlingsregelen og skatteløftet setter.

Formuesskatten gir et proveny på drøyt 14 mrd. kroner i 2012. En omfattende reduksjon eller fjerning av formuesskatten vil dermed gi en følbar innskrenkning i handlingsrommet for finansiering av offentlig tjenesteyting og andre oppgaver som løses av stat og kommune. I den grad kommunenes inntekter skjermes, vil behovet for å finne inndekning på statsbudsjettet bli tilsvarende større.