Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:493 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Har statsråden ingen synspunkt på avlønning av styremedlemmer og varamedlemmer, eller forventninger til oppmøte i et styre i statlige og halvstatlige selskaper?

Begrunnelse

Viser til svar nummer 736 på spørsmål fra FrPs stortingsgruppe i fmb. statsbudsjettbehandlingen for 2013. I intervju på TV2 nyhetene fremstod statsråden som svært ivrig forsvarer av valgkomiteens arbeid og prioriteringer. I svar på spørsmål fra Stortinget fremstiller derimot statsråden seg som totalt uinteressert i hva valgkomiteen holder på med, selv på spørsmål som har med generelle krav og forventninger for å ivareta skattebetalernes økonomiske interesser.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Generelt mener staten at styrets godtgjørelse skal reflektere belastningen ved styrevervet. Dette er også i tråd med føringene i norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Når det gjelder årlig fastsettelse av styrehonorarene i de konkrete selskapene, er prosessen forskjellig avhengig av om selskapet er børsnotert eller ikke. I børsnoterte selskap med valgkomiteer er det valgkomiteen som forbereder styrevalg og som foreslår styrets honorar. Beslutningen skjer enten på generalforsamlingen eller i bedrifts-forsamlingen/representantskapet. I de heleide selskapene er det staten på generalforsamlingen som beslutter styrets honorar. NHD har lagt vekt på og arbeidet for at endringene i godtgjørelse til styremedlemmer skal være moderate. Staten søker alltid etter styremedlemmer som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utøve sine verv. Vurderinger av dette inngår som en del av en helhetsvurdering når en vurderer kandidater og den samlede sammensetningen av styret, og er også en del av evalueringene av styrene.