Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:504 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Hvordan ser regjeringen på en situasjon hvor et selskap ikke får gi utbytte pga. utbyttereglene, men eieren likevel må betale formueskatt for å eie i selskapet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter aksjeloven § 8- 1 kan et selskap bare dele ut utbytte dersom det har fri egenkapital. I tillegg til utbyttebegrensinger etter aksjeloven kan det også være vedtektsbegrensninger for å utdele utbytte. Det kan derfor forekomme at aksjonærer ikke mottar utbytte som kan bidra til å dekke formuesskatten.

Det er ikke særegent for aksjer at et formuesgode ikke nødvendigvis gir løpende avkastning som dekker formuesskatten. Det samme kan for eksempel gjelde for fast eiendom. Uansett gir formue skatteevne og bør beskattes.

Formuesskatten må betales uavhengig av når avkastningen kommer. Det betyr at bedriftseiere må ta høyde for svingende resultater i den økonomiske planleggingen. Det er all grunn til å tro at dette gjøres helt profesjonelt blant norske virksomhetseiere, og at aksjonærer og andre eiere av virksomheter som er lønnsomme over tid, er i stand til å betale formuesskatten løpende, enten med virksomhetens tilbakeholdte overskudd eller lån, eller fra eiers øvrige økonomi.