Skriftlig spørsmål fra Knut Tønnes Steenersen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:509 (2012-2013)
Innlevert: 14.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Knut Tønnes Steenersen (FrP)

Spørsmål

Knut Tønnes Steenersen (FrP): Tror regjeringen at gunstige avskrivningsreglene kan bidra til et høyt investeringsnivå, og ser regjeringen at supergode avskrivningsregler for olje, men normale avskrivningsregler for fornybar energi, kan medføre at det investeres mer i petroleum og mindre i fornybar kraftproduksjon?

Begrunnelse

Det vises til svar på diverse spørsmål om avskrivningsregler i forbindelse med spørsmål fra FrP til statsbudsjettet for 2013, deriblant spørsmål 30 og 262. Departementet skriver at avskrivningssatser må reflektere reell verdi for å unngå overinvestering. Departementet påpeker selv at avskrivningsreglene for oljenæringen er gunstige ved å ha en 6 års horisont. Investeringsnivået er nå rekordhøyt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Petroleumsselskaper på norsk sokkel betaler i tillegg til ordinær skatt på 28 pst. en særskatt på 50 pst. For å skjerme alternativavkastningen på investeringen fra særskatt, gis det et friinntektsfradrag basert på investeringsbeløpet, i tillegg til avskriving og rentefradrag. Samlet er de investeringsbaserte fradragene (avskrivinger, friinntekt og rentefradrag) sjenerøse. Vridningene i petroleumsbeskatningen har neppe stor betydning for omfanget av investeringer i fornybar energi. Det er grunn til å tro at normale lønnsomhetsvurderinger og det gjeldende skatteregimet for landvirksomhet blir lagt til grunn ved investeringer i fornybar energi.