Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:514 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Dagens Næringsliv 6.januar 2011 uttalte statsråden at formuesskatten bør avvikles og erstattes av annen skatt. I Klassekampen 13. desember i år gjentar statsråden synspunktene på formuesskatten som uheldig for småbedrifter og gründere. Men på spørsmål om hvordan dette skal unngås er svaret at det trengs noen utredninger og litt skatteteknikk for å få til endringer.
Hvilke utredninger rundt endringer av formuesskatten har statsråden tatt initiativ til siden januar 2011?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ved utformingen av skattesystemet må en i tillegg til fordelingsvirkninger ta hensyn til virkningen som skattene har på verdiskapingen. Det er viktig å ha skatteordninger som gjør at alle bidrar til fellesskapet. Formuesskatten er et sentralt element i denne sammenhengen. De endringer som er innført for formuesskatten i de senere år, har styrket formuesskattens omfordelende egenskaper.

Jeg er opptatt av rammebetingelsene for alle typer næringsvirksomhet i landet. Derfor mener jeg at vi bør fortsette å se på hensiktsmessige endringer i formuesskatten. Jeg har samtidig presisert at det er viktig å opprettholde skatteinntektene, fordelingsprofilen i skattesystemet og å unngå nullskatteytere.

Formuesskattereglene hører inn under finansministerens ansvarsområde.