Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:512 (2012-2013)
Innlevert: 14.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 20.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): I et brev til Alta Kommune 7.12.12 svaret adm. dir. i Helse Nord: " Spørsmålet om å endre sykehusstrukturen i et område er ikke innenfor myndighetsområde til det regionale helseforetaket. Et slikt spørsmål kan bare avgjøres av politisk ledelse i HOD".
Har Helse Nord RHF innenfor sitt område mulighet til å utrede sykehusstrukturer, og har Helse Nord mulighet til å utrede hensiktsmessig organisering av helsetilbudet i regionen?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg forstår at representanten Fredriksen ønsker sykehus til Alta. Dessverre er det verken faglig eller økonomisk bæredyktig med tre sykehus i Finnmark, og jeg har gitt klare signaler om at det ikke er aktuelt å legge ned dagens sykehus i Hammerfest.

Helsetjenestetilbudet i Alta skal utvikles. Helse Nord RHF har sendt på høring forslag til mandat for utredning av helsetilbudet i Alta. Dette mandatet skal etter planen behandles av styret for Helse Nord RHF på styremøte 19. desember i år.