Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:516 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 20.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stortinget vedtok i 1996 utbyggingen av Oslofjordtunnelen, og tunnelen ble åpnet i juni 2000. Prosjektet skulle delvis bompengefinansieres.
Kan jeg derfor be om å få en oversikt over hvor mye man har fått inn i bompenger og fordeling til drift/innkreving og renteutgifter fordelt på hvert år, og ber også om en oversikt over når man forventer at prosjektet er ferdig nedbetalt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Bompengeinnkrevingen knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen startet sommeren 2000. Nedenfor følger en oversikt over innkrevde bompenger, driftskostnader og netto finanskostnader for årene 2000-2011. Prosjektet er forventet nedbetalt i løpet av andre halvår 2013.

Mill. kr

År Brutto bompenge-inntekter Drifts-kostnader Netto finans-kostander

2000 36,5 7,1 28,3

2001 74,5 5,4 59,3

2002 85,1 7,6 54,8

2003 88,1 8,2 43,4

2004 75,5 8,2 33,1

2005 104,7 8,9 26,8

2006 114,2 9,5 26,1

2007 123,8 8,7 30,4

2008 131,2 10,0 27,6

2009 131,0 10,2 13,6

2010 141,8 12,0 8,9

2011 132,0 13,9 6,3

Svaret med tabell i pdf-format