Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:528 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Statssekretær Roger Schjerva (SV) konkluderte i et debattinnlegg i Finansavisen om formuesskatten med følgende: "Den herren gir formue gir han også evner." Han foreslo at de som ikke hadde evner til å oppnå tilstrekkelig avkastning til å betjene formuesgjenstanden burde kvitte seg med den.
Statssekretæren har ikke svart på spørsmål fra Finansavisen, men hvor enkelt tror finansministeren det er å selge 20 eller 100 pst. av en sportsbutikk i et lite lokalsamfunn?

Begrunnelse

Forvalterne bak oljefondet ville ikke klart å betale den norske formuesskatten uten å spise av formuen i fondet ifølge Finansavisen 17. desember 2012. Statssekretær Roger Schjerva (SV) mener nordmenn må kvitte seg med slike eiendeler.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet gjelder samme sak som tas opp i spørsmål 521 fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen. Det vises derfor til svar på dette spørsmålet.