Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:531 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I lys av at verdens beste forvaltere knapt har hatt avkastning - hva slags avkastning mener finansministeren man skal kunne forvente av en sportshandler i et lite lokalsamfunn eller en tilsvarende eier av et bilverksted før han heller bør si opp kone og svigersønn og legge ned og selge slik statssekretær Roger Schjerva (SV) foreslo?

Begrunnelse

Statssekretær Roger Schjerva (SV) konkluderte i et debattinnlegg i Finansavisen om formuesskatten med følgende: "Den herren gir formue gir han også evner." Han foreslo at de som ikke hadde evner til å oppnå tilstrekkelig avkastning til å betjene formuesgjenstanden burde kvitte seg med den.
Forvalterne bak oljefondet ville ikke klart å betale den norske formuesskatten uten å spise av formuen i fondet ifølge Finansavisen 17. desember 2012. Statssekretær Roger Schjerva (SV) mener nordmenn må kvitte seg med slike eiendeler.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet gjelder samme sak som tas opp i spørsmål 521 fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen. Det vises derfor til svar på dette spørsmålet.