Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:536 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Besvart: 03.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Tine varsler at de vil øke omsetningsavgifta for melk opp til 17 øre. Dette vil føre til at melkebøndene får økte kostnader.
Støtter statsråden Tines forslag om økt omsetningsavgift for melkebøndene?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Tine er markedsregulator for melk og fremmer forslag på omsetningsavgift for kommende år basert på sine prognoser for tilførsel og salg. For 2013 foreslo de en omsetningsavgift på melk på 17 øre, som er opp 5 øre fra andre halvår 2012. Økt melkeproduksjon for å dekke økt etterspørsel etter melkefett gjør at det på den andre siden blir overskudd av skummetmelkpulver. Dette medfører økte kostnader ved å regulere bort melkepulveret.

Omsetningsrådet, som er ansvarlig for markedsreguleringen, godkjente Tines forslag til budsjett for reguleringstiltak og satsen for Omsetningsavgift, og fremmet det som forslag for departementet.

I den norske modellen, er det jordbruket som er økonomisk ansvarlig for eventuell overproduksjon ved at de betaler for reguleringskostnader gjennom omsetningsavgiften. Jordbruket har, gjennom sine organisasjoner, derfor også flertall i Omsetningsrådet.

Jeg mener det er riktig å følge det klare rådet som jordbruket og Omsetningsrådet har kommet med, om å øke omsetningsavgiften på melk med bakgrunn i den aktuelle markedssituasjonen. I vedtak av 19.12.12 godkjente jeg derfor Omsetningsrådet sine forslag til omsetningsavgifter for 2013.