Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:547 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): For å nå målet om overoppfyllelse av klimamålene er det behov for å kjøpe CO2-kvoter tilsvarende om lag 19 mill. tonn CO2 for perioden 2008-2012 sett under ett, eller i underkant av 4 mill. tonn CO2 i gjennomsnitt per år. Finansdepartementet har så langt kontrahert 28 mill. kvoter.
Hvorfor er det kontrahert over 50 % flere kvoter enn man trenger, og hva er snittprisen for kontraherte kvoter?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har inngått mange kontrakter med prosjekter som var i en tidlig fase på avtaletidspunktet, og hvor det var usikkerhet om hvor mange kvoter som ville bli levert fra hvert enkelt prosjekt. Kontraktsporteføljen analyseres regelmessig for å anslå forventet levert volum. På dette grunnlag regner vi nå med å få levert rundt to tredeler av et kontraktsvolum på 28 mill. kvoter, altså 19 mill. kvoter.

En vektet gjennomsnittspris for det kontraherte volumet er om lag 84 kroner inkl. mva per kvote.