Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:574 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge.
Gjelder dette kravet pensjonister i alle andre land, og hvis ikke, hvorfor ikke?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Hva man må dokumentere, beror på hva som følger av betingelsene i den enkelte skatteavtale. Dokumentasjonskravene er således tilpasset de betingelser som gjelder overfor de ulike land. Det medfører at kravene til dokumentasjon også vil kunne variere fra land til land.

I den grad det foreligger dokumentasjonskrav, er det i hovedsak skatteavtalemessig bosted i oppholdslandet som må dokumenteres, jf. for eks skatteavtalene med Spania, Italia og Pakistan.

I noen tilfeller krever bestemmelser i en skatteavtale at også andre forhold må dokumenteres, for eksempel at pensjonen er tatt inn i oppholdslandet, at pensjonen er undergitt beskatning i oppholdslandet osv. Typiske eksempler på dette er skatteavtalene med henholdsvis Thailand, Singapore og Storbritannia.