Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:577 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hvorfor blir norske pensjonister i Thailand trukket kildeskatt, mens norskpakistanere ikke trekkes kildeskatt i Pakistan?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I utgangspunktet er alle pensjonsutbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet gjenstand for kildeskatt etter skattelovens bestemmelser. Både skatteavtalen med Thailand og skatteavtalen med Pakistan kan imidlertid gi fritak for norsk skatt dersom skattyteren dokumenterer å være skattemessig bosatt i disse landene etter avtalene. Omfanget av fritaket for pensjonister bosatt i Thailand kan være begrenset etter skatteavtalens artikkel 23 punkt 3 bokstav e) for den delen av inntekten som etter thailandsk lovgivning ikke beskattes i Thailand. For å bli fritatt for norsk kildeskatt er det derfor nødvendig at skattyter ikke bare dokumenterer bosted i Thailand, men også hvilken inntekt som er skattlagt i Thailand.