Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:578 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mener finansministeren at likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning er ivaretatt i behandlingen av norske pensjonister i Thailand i forhold til andre som slipper å betale kildeskatt, jf. Pakistan?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norske myndigheter legger et likhetsprinsipp til grunn når vi søker å oppnå enighet om skatteavtaler. Imidlertid er alle skatteavtaler er et resultat av en forhandling. Det innebærer at utformingen av betingelsene i de forskjellige skatteavtalene vil variere og at situasjonen da vil være forskjellig for norske pensjonister i utlandet avhengig av hvilket land de velger å bosette seg i. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 575 fra stortingsrepresentant Åge Starheim.