Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:559 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Hvor konkret i Skatteavtalen mellom Norge og Pakistan går det frem at norske pensjonister i Pakistan kun behøver å dokumentere bosted for å slippe kildeskatt, og hvor i Skatteavtalen mellom Norge og Thailand går det frem at norske pensjonister må dokumentere betalt skatt til Thailand for å slippe kildeskatt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteavtalene inneholder ikke regler som eksplisitt regulerer dokumentasjonskravene. Alle land som har inngått skatteavtaler, opererer imidlertid med dokumentasjonskrav for å sikre at vedkommende person er berettiget etter den aktuelle skatteavtalen.

Hva man må dokumentere, beror på hva som følger av betingelsene i den enkelte skatteavtale. Dette har jeg gjort nærmere rede for i mitt svar på spørsmål nr. 574 fra stortingsrepresentant Åge Starheim og i svaret på spørsmål 577 til stortingsrepresentant Kenneth Svendsen.