Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:560 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva er årsaken til at Finansdepartementet bruker så mye tid på Thailand og samtaler med thailandske skattemyndigheter (flere reiser til Bangkok de siste årene) når det bor langt flere norske pensjonister i andre land, og er det klok ressursbruk å bruke så mye tid på Thailand fremfor for eksempel Pakistan?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har bare hatt ett møte med thailandske skattemyndigheter, i november 2010. Departementet har imidlertid hatt møter også med andre lands skattemyndigheter, for eksempel med Spania.

Nordmenn som oppholder seg i utlandet hevder ofte at den dokumentasjonen som norske myndigheter etterspør for å kunne avgjøre om en person er omfattet av skatteavtalen med oppholdslandet, enten ikke lar seg fremskaffe eller er vanskelig å få tak i. Møtene med andre lands skattemyndigheter har til hensikt å avklare hvilken dokumentasjon oppholdslandet kan utstede og hvilke krav som stilles for å få den. Dette gjøres for å hjelpe norske pensjonister som trenger dokumentasjon av hensyn til riktig skattebehandling.

For øvrig bor det svært få norske alders- og uførepensjonister i Pakistan sammenlignet med antallet pensjonister i Thailand, jf. opplysninger på NAVs hjemmeside.