Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:580 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener finansministeren at behandlingen av norske pensjonister i Thailand er i tråd med den grunnleggende menneskerettigheten om fritt valg av bosted?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er ikke grunnlag for å mene at Norge behandler pensjonister i Thailand i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Verken norsk intern skattelovgivning eller skatteavtalene begrenser skattyteres rett til å bo der de ønsker.