Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:581 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I skatteavtalen mellom Norge og Thailand står det nedfelt i paragraf 14 og 18 at beskatningsretten på nordmenn (som har inntekt eller pensjon) som bor i Thailand mer enn 183 dager per år er utelukkende lagt til Thailand: "taxable only in that State".
Mener finansministeren at kildeskatten og/eller det nevnte dokumentasjonskrav er i tråd med skatteavtalen med Thailand?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Verken artikkel 14 om beskatning av inntekt av selvstendig næringsvirksomhet eller artikkel 18 om pensjoner i skatteavtalen mellom Norge og Thailand inneholder regler om at ”personer som bor i Thailand mer enn 183 dager” bare er skattepliktig til Thailand. Jeg viser forøvrig til mitt svar på spørsmål nr. 582 til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde om skatteavtalens 183-dagers regel.

Når det gjelder dokumentasjonskravene viser jeg også til mitt svar på spørsmål nr. 574 fra stortingsrepresentant Åge Starheim.