Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:582 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvilken regel gjelder for nordmenn bosatt i Thailand, 183-dagersregelen, 61-dagersregelen eller 90-dagersregelen?

Begrunnelse

Ifølge skatteavtalen mellom Norge og Thailand vil en person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode bli skattemessig bosatt i Norge. Interne norske regler sier at en person blir skattemessig bosatt i Norge ved opphold på mer enn 61 dager per år. I tillegg kommer 90-dagersregelen i skatteavtalen mellom Norge og Thailand som sier at en norsk statsborger som bor i Thailand vil kunne være skattepliktig også til Norge ved et opphold i Norge per år på mer enn 90 dager, jf. skatteavtalen artikkel 14.1.a.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Når det gjelder skattemessig bosted er det viktig å holde de ulike regelverkene fra hverandre.

61-dagers regelen finnes i den norske skattelovens § 2-1 tredje ledd. Det er en regel som gjelder for personer som i utgangspunkt er bosatt i Norge og som ønsker å emigrere herfra for skatteformål. Det er altså en utflyttingsregel som utelukkende gjelder for folk som er på vei ut av Norge. Når en person har oppfylt betingelsene i denne regelen, dvs. vedkommende har ikke oppholdt seg i Norge i mer enn 61 dager i de tre kalenderårene etter utflyttingsåret og har heller ikke i disse årene disponert en bolig i Norge, anses personen som skattemessig bosatt i utlandet.

Regelen om 61-dagers opphold pr kalenderår gjelder altså ikke for personer som allerede er skattemessig bosatt i utlandet. En person som er skattemessig bosatt i utlandet, vil kunne bli skattepliktig som bosatt i Norge igjen hvis vedkommende oppholder seg her i mer enn 183 dager i en 12-måneders periode eller i mer enn 270 dager i en 36-måneders periode, jf. innflyttingsreglene i skattelovens § 2-1 annet ledd.

Det finnes ingen 183-dagers regel eller 90-dagers regel i skatteavtalen mellom Norge og Thailand som regulerer bosted. Skatteavtalens bostedsregler er uttømmende regulert i artikkel 4, som igjen bygger på de interne bostedsreglene i henholdsvis Norge og Thailand.

183-dagers regelen i skatteavtalens artikkel 15 og 90-dagers regelen i artikkel 14 er kun en del av betingelsene for når lønnsinntekter og inntekt av selvstendig næringsvirksomhet er skattepliktig til arbeids- eller virksomhetslandet.