Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:583 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvorfor gjennomfører skattemyndighetene årlige og livslange krav som sannsynligvis på et eller annet tidspunkt i aldringsprosessen fører til at kildeskatt urettmessig blir trukket i tillegg til pensjonistens skatt til bostedslandet, og burde ikke et engangs krav være nok?

Begrunnelse

Pensjonister i flere land, blant annet Tyskland, må to ganger i året og livslangt sende dokumentasjoner (skattemessig bostedserklæring og egenerklæring) inklusiv selvangivelse til den norske skatteetat for å unngå å bli trukket kildeskatt etter skatteavtale. Dersom dokumentasjonene ikke har riktig form, selvangivelsen ikke blir riktig manuelt korrigert etc., blir sendt innen frister som kreves, eller pensjonisten helsemessig ikke er i stand til å få sendt disse dokumentasjoner blir pensjonisten avkrevd automatisk 15 prosent kildeskatt, som da er et brudd på skatteavtalen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dokumentasjonskravene skal sikre at en pensjonist påberoper seg den rette skatteavtalen. Derfor er det nødvendig å kontrollere for hvert år at han/hun har forholdt seg korrekt til skattemyndighetene i det landet hvor skattyteren hevder at en skatteavtale medfører krav på fritak fra norsk skatt.