Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:569 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 03.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har statsråden en konkret dato for når den faktabaserte utredningen om pelsdyr legges frem for Stortinget våren 2013, og vil den varslede utredningen om norsk pelsdyrnæring inneholde en anvisning for hvordan næringen bør avvikles, og hva som blir konsekvensene av en evt. nedleggelse?

Begrunnelse

I landbruksmeldingen som kom i desember 2011 står det at: «virksomheten i pelsdyrnæringen er omstridt i Norge. Regjeringen vil foreta en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen og vil komme tilbake til Stortinget om saken». Statsråden har varslet at meldingen vil komme våren 2013.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det foreligger ingen konkret dato for når Stortinget vil få seg forelagt problemstillinger knyttet til norsk pelsdyrnæring. Innholdet i det Stortinget vil få seg forelagt er ikke avklart.