Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:604 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mye TINE SA har bevilget for produksjon og eksport av blant annet Jarlsberg ost for inneværende år, samt de fire forhenværende år, og hvor mye er kostpris pr produsert kilo i forhold til utsalgspris pr. kilo?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Merkevareeksporten av ost til USA, Canada, Australia og andre land er en stabil eksport av ost av høy kvalitet som oppnår høye priser i disse markedene. Salget gir likevel lavere inntjening enn salg av ost i dagligvarehandel til norske forbrukere. I Norges notifikasjon av eksportstøtte til WTO, beregnes eksportstøtten til Jarlsbergost som differansen mellom tilskuddssatsen for modnede oster til dagligvare i Norge, og tilskuddssatsen for merkevareeksport, i prisutjevningsordningen for melk. Denne prisforskjellen multipliseres med kvantum eksportert ost. I 2011 ble det eksportert 10 861 tonn Jarlsbergost, og beregnet eksportstøtte var 118 mill. kroner. Det prognoseres med en eksport på 12 000 tonn i 2012. Landbruksmyndighetene sitter ikke på informasjon om kostpris per produsert kilo eller utsalgspris per kilo.

Norge følger internasjonale handelsavtaler og regelverket i WTO og kan eksportere 16207,5 tonn ost til en maksimal subsidie på 245,8 mill. kroner.

Eksportsubsidiene på ost finansieres i dag gjennom prisutjevningsordningen for melk. Alle osteprodusenter kan motta slikt tilskudd dersom de produserer merkevarer for eksport. Prisutjevningsordningen for melk har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpriser på melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen.

Prisutjevningsordningen er et nullsumspill hvor tilskudd på noen produkter og avgifter på andre produkter går opp i opp. Det bevilges ikke penger til prisutjevningsordningen over statsbudsjettet. Eksportsubsidiene kan således ikke henføres til noe budsjettkapittel.