Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:621 (2012-2013)
Innlevert: 09.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke internasjonale initiativer vil utenriksministeren ta for å sikre menneskerettighetene og bedre de generelle forholdene for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak?

Begrunnelse

Forholdene for de iranske flyktningene som ble flyttet fra Camp Ashraf til Camp Liberty i Irak har over lengre tid vært svært kritikkverdige. Den tidligere amerikanske militærleirens infrastruktur har vært lite tilpasset flyktningenes behov og det har lenge vært mangel på elementære ting som rent vann og de sanitære forholdene i leiren har vært elendige.
Et kraftig regnvær i slutten av desember har ytterligere forverret situasjonen og medført at kloakk har flytt nærmest fritt i leiren. Irakiske myndigheter har motarbeidet drenering av leiren og har også beslaglagt flere kontainere med flyktningenes eiendeler som de skulle hatt med seg fra Camp Ashraf.
Dagens humanitære situasjon for flyktningene er helt uholdbar og kan ikke fortsette.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Situasjonen for medlemmene av Mujahedeen e-Khalq, som siden 1986 oppholdt seg i Camp Ashraf, har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet. Om lag 3100 av de 3200 innbyggerne i Camp Ashraf er nå flyttet over til Camp Liberty, hvor FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) arbeider med å avklare deres status. Mange av innbyggerne er allerede innvilget flyktningstatus og disse venter nå på omplassering til tredjeland.

I denne sammenheng er det viktig å være klar over at Camp Liberty er ment å være nettopp en transittleir i påvente av avklaring av status og deretter uttransport fra Irak. – Dette i motsetning til Camp Ashraf, som var en permanent bosetning med bymessig preg, bygget opp over mange år og beregnet på langtidsopphold. Camp Liberty ble tidligere benyttet av amerikanske soldater og den hygieniske og humanitære standarden er godt over den standarden man ofte finner i flyktningleirer.

Siden Camp Liberty ligger i Irak, er det irakiske myndigheter som er ansvarlige for forholdene i leiren. I følge FN (UNAMI) gjør myndighetene en god jobb med å sørge for forsyninger av mat og vann og renovasjon, samt å sørge for ekstern sikkerhet for leiren. Vår ambassade i Amman mottar daglige rapporter fra uavhengige observatører i leiren og det foreligger, så vidt vi vet, ingen indikasjoner på brudd på menneskerettighetene.

Norge vil likevel fortsette med å holde tett kontakt med UNHCR og UNAMI om situasjonen i leiren og situasjonen for personene som oppholder seg der.