Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:633 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fylkesvei 86 mellom Sørreisa og Andselv har over svært mange år blitt brukt, og brukes i dag, av forsvaret og internasjonale styrker til å transportere tungt militære kjøretøy og annet tungt forsvarsutstyr fra NATO kaia i Sørreisa til indre Troms. Bruken har ført til at vegstrekningen er svært nedslitt og trafikkfarlig.
Ser statsråden noen mulighet til at forsvaret sammen med fylkeskommunen kan bidra til vedlikehold og oppgradering av nevnte vegstrekning?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Vedlikehold og oppgradering av vegnettet er et ansvar som er tillagt vegmyndighetene. Vegmyndighetene skal i sin planlegging og budsjettering av offentlig veg legge til grunn beregnet belastning og slitasje. Forsvarsdepartementet legger derfor til grunn at forsvarsbudsjettet ikke skal benyttes til å dekke utgifter til vedlikehold og oppgradering av vegnettet.

Det gjennomføres normalt større vinterøvelser i Indre Troms hvert andre år. Utenom Forsvarets normale bruk av vegen vil det i løpet av øvingsperioden foregå transport med tyngre kjøretøyer langs fylkesveg 86 mellom Sørreisa og Andselv, fortrinnsvis ved start og avslutning av øvingsperioden. Kostnadene for skader direkte forårsaket av denne virksomheten belastes Forsvaret og gjøres opp i etterkant av den enkelte øvelse. Typiske skader har vært på skilter, autovern og stikkrenner.