Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:639 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med statens oppkjøp av skog fra bl.a. Borregaard Skoger med flere, ble det bestemt at Statskog skulle selge deler av sin skog.
Hva er blitt solgt og hvordan er den videre salgsprosessen når det gjelder antall mål, hvor dette er og når?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Statskog er godt i gang med å selge spredte skogeiendommer som foretaket eide før kjøpet av Orklas skogeiendommer. Salget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift. Til sammen vil salget utgjøre om lag 500 000 daa fordelt på ca. 230 eiendommer i perioden 2011-2017.

De første eiendommene ble lagt ut for salg i august og september 2011. Det ble lagt ut nye eiendommer for salg våren og høsten 2012. Hittil er det solgt 92 eiendommer som til sammen utgjør i overkant av 130 000 daa.

Det er så langt solgt eiendommer i 61 kommuner fordelt på fylkene Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms.

I 2013 er det planlagt å selge i overkant av 40 eiendommer i Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder og Østfold.

Arbeidet med salgsoppgavene for 2013-salget er i gang, og etter planen skal disse eiendommene annonseres 3. mai og 27. september 2013. Til sammen utgjør disse ca. 125 000 daa.

I løpet av 2013 vil derfor ca. halvparten av arronderingssalget være gjennomført.