Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:644 (2012-2013)
Innlevert: 11.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 21.01.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I debatt på NRK Alltid Nyheter 08.01.13 hevdet Lars Egeland at Statkraft i dag tar et samfunnsansvar hvor økonomisk lønnsomhet ikke er styrende. Han siktet da til kraftkontrakter som Statkraft har inngått med industrien.
Er det riktig at Statkrafts avtaler med industrien ikke er inngått på kommersielle vilkår?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som det fremgår av eierskapsmeldingen fra 2011, jf. Meld. St. 13 (2010-2011), skal Statkraft drives på forretningsmessig grunnlag. Denne forutsetningen gjelder også for Statkrafts kraftkontrakter med industrien.

I eierskapsmeldingen (side 111) er det angitt som et mål med statens eierskap i Statkraft å bidra til å møte industriens behov for tilgang på kraft ved ”at Statkraft innenfor rammene gitt av EØS-regelverket skal arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning”.

Innenfor disse rammene hører ansvaret for de konkrete forretningsmessige vurderingene knyttet til kraftkontrakter, som for Statkrafts øvrige virksomhet, inn under styret og ledelsen i selskapet.