Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:648 (2012-2013)
Innlevert: 11.01.2013
Sendt: 14.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Thoriumutvalget ga i 2008 råd om norsk tilnærming rundt Thorium forskning. Regjeringen la dessverre rapporten i en skuff. NA24 melder 10.01.13 om at både Japan og Kina nå igangsetter stor satsing rundt Thorium. Begge landene har/planlegger satsing på kjernekraft. Norge har store Thorium ressurser, og vi har viktige miljøer, spesielt i Halden, som er i internasjonal klasse rundt styringssystemer og sikkerhet for kjernekraftverk.
Vil statsråden ta noen initiativ til at Norge samarbeider med Kina og Japan rundt Thorium?

Begrunnelse

Det vises til artikkel som beskriver utviklingen i blant annet Kina og Japan: http://www.na24.no/article3544626.ece
Undertegnede reiste i november 2006 en interpellasjonsdebatt i Stortinget om at Norge burde ta en aktiv rolle for å se på mulighetene til å bruke Thorium i moderne kjernekraft. Det er i Norges egeninteresse at de land som velger kjernekraft for kraftproduksjon, tar i bruk så trygg og miljøvennlig teknologi som mulig. Thorium fremstår som en attraktiv løsning, som bør studeres og utvikles nærmere. Det er derfor ønskelig at regjeringen ser på tema med oppdatert informasjon og med ønske om at våre små, men sterke miljøer bedre kan samarbeide internasjonalt.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Thoriumutvalgets rapport ga ikke grunnlag for verken å støtte eller avvise thorium til energiproduksjon på lang sikt. I følge rapporten er det usikkerhet rundt de norske thoriumforekomstene og verdien av disse. Regjeringen mener at rapporten ikke gir grunnlag for å endre dagens politikk på kjernekraftområdet. Det betyr at det ikke foreligger planer for å satse på kjernekraft i Norge. Jeg har således ikke til hensikt å ta initiativ til norsk samarbeid med Kina og Japan om satsing på Thorium.