Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:653 (2012-2013)
Innlevert: 15.01.2013
Sendt: 15.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Antallet sysselsatte har økt betydelig i Norge siden 2005.
Hvor stor andel av denne sysselsettingsøkningen har kommet i offentlig sektor, og hvor stor var andelen som jobbet i offentlig sektor i 2005, og hvor stor er andelen i dag?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ifølge tall fra nasjonalregnskapet har sysselsettingen i Norge økt med 275 000 personer fra 2005 til 2011. Sysselsettingen har økt ytterligere i 2012. Ser vi perioden 1.-3. kvartal 2012 under ett, var det i gjennomsnitt sysselsatt 52 000 flere personer enn i 2011. Tallet for 2012 er da justert for normale sesongvariasjoner.
Sysselsettingen i offentlig forvaltning økte med 81 000 personer fra 2005 til 2011. Det tilsvarer i underkant av 30 pst. av den totale oppgangen i sysselsettingen i denne perioden. Medregnet utviklingen til og med 3. kvartal 2012, har oppgangen i offentlig sysselsetting stått for om lag 28 pst av den totale veksten siden 2005.
Antall sysselsatte i offentlig forvaltning utgjorde 30,1 pst. av alle sysselsatte i 2011 mot 30,2 pst. i 2005. Som gjennomsnitt for 1.-3. kvartal 2012 utgjorde antall sysselsatte i offentlig forvaltning 29,9 pst. av alle sysselsatte, justert for normale sesongvariasjoner.