Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:659 (2012-2013)
Innlevert: 16.01.2013
Sendt: 16.01.2013
Besvart: 21.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil justisministeren ta initiativ til å se på en annen midlertidig plassering av politihelikoptertjenesten, inntil et beredskapssenter er ferdigstilt, slik at nedetiden kan reduseres og beredskapen styrkes?

Begrunnelse

Værforholdene på Gardermoen er et stort problem for politihelikopteret. I vintermånedene er beredskapen av og til halvert. Plasseringen av helikopterbasen på Gardermoen skaper store problemer for beredskapen. Årsaken er værforholdene i området rundt hovedflyplassen gjennom vinteren.
Tall fra politiet viser at helikoptertjenesten i snitt har hatt en årlig nedetid på mellom 10 og 15 prosent på grunn av været.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politihelikoptertjenesten er som kjent lokalisert på Gardermoen inntil nasjonalt beredskapssenter på Alna er på plass.
Værforholdene på Gardermoen kan være utfordrende i vinterhalvåret, men er en realitet så lenge helikoptertjenesten har etablert basefasiliteter der.
Fra 1. januar 2013 er det etablert en døgnkontinuerlig politihelikopterberedskap på Gardermoen, med 15 minutters beredskap.
POD rapporterer ukentlig til Justis- og beredskapsdepartementet om nedetid for politihelikopteret
Jeg tok allerede 12. november 2012 initiativ overfor Politidirektoratet (POD) om å utrede alternativ base for politihelikopteret ved dårlig værforhold på Gardermoen flyplass. POD vurderer i samråd med Oslo politidistrikt om det på sikt finnes realistiske muligheter for en midlertidig løsning som kan ha ønsket effekt fram til nytt beredskapssenter står ferdig.
POD vil levere sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av denne måneden.