Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:665 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): NTNUs styre har bedt Kunnskapsdepartementet om å få realisere verdiene i tomter og bygningsmasse ved Campus Dragvoll for å muliggjøre en etablering av nye lokaler for fagmiljøene i og ved Campus Gløshaugen.
Kan NTNU forvente å få et klart, tydelig og ikke minst endelig svar på denne saken i løpet av inneværende vinter?

Begrunnelse

Ved NTNUs Campus Dragvoll har det i åresvis vært plassmangel og store infrastrukturutfordringer. Nasjonale myndigheter og skiftende regjeringer har nedprioritert campus Dragvoll i påvente av en avklaring av en eventuell samlokalisering av NTNUs to hovedcampuser. Selv å flytte psykologiutdanningen har blitt umuliggjort fordi nytt psykiatribygg for Helse Midt ikke har blitt bygget, til tross for lovnader fra skiftende rødgrønne statsråder helt siden 2005. Situasjonen for studenter og ansatte på Dragvoll må nå betegnes som prekær og situasjonen må avklares en gang for alle. Ytterligere uthaling av denne saken vil få store konsekvenser for studie- og forskningskvalitet for fagmiljøene ved Campus Dragvoll. På den annen side vil en gradvis flytting av de samme miljøene også gi dem en svært utfordrende situasjon. Derfor må en avklaring innebære en fullmakt til NTNU for å realisere de økonomiske verdiene som ligger i bygningsmasse og tomter på Campus Dragvoll i det tempoet NTNU selv finner formålstjenelig. Saken krever en rask og ikke minst tydelig avklaring slik at man nå enten kan gjennomføre nødvendig opprustninger av infrastrukturen på Dragvoll eller starte arbeidet med å etablere tidsriktige lokaler for fagmiljøene i områdene innenfor og rundt Campus Gløshaugen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Å løse de framtidige arealbehovene for fagmiljøene på Dragvoll vil ventelig overstige 750 mill. kroner, og det må først gjennomføres en konseptvalgutredning med påfølgende kvalitetssikring i henhold til Finansdepartementets retningslinjer.
Jeg vil umiddelbart sette i gang en konseptutvalgsutredning som tar utgangspunkt i alternativene to-campusløsning som i dag med utbedring og påbygning på Dragvoll, og en-campusløsning ved Gløshaugen.
Staten ved NTNU eier tomten og bygningsmassen på Dragvoll hvor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene holder til. Salg av tomten og bygningene på Dragvoll er ikke en del av alternativanalysen, men kan tas i betraktning ved Regjeringens vurdering av finansiering av utbyggingen på et senere tidspunkt.
Regjeringen og styret ved NTNU vil vurdere framtidig campusløsning når utredningen er gjennomført og kvalitetssikret. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at Regjeringen kan ta en beslutning om valg av konsept for framtidig campusløsning for NTNU i 2014, og at planlegging av byggeprosjektet kan starte når en slik beslutning er tatt.