Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:673 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til stortingsvedtak av 16. juni 2009.
Er det mulig å få en oversikt over hvor mange som er blitt diagnostisert med alle kodene i S.03-S.13 og S.14, jf. WHOs retningslinjer og bruk av ICD-10 i perioden tre år før vedtak og tre år etter vedtaket?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet opplysninger fra Helsedirektoratet, avdeling norsk pasientregister (NPR).

Datagrunnlaget er pasienter behandlet ved somatiske sykehus 2008 – 2. tertial 2012, og som er registrert med følgende ICD-10-koder som hoved- eller bitilstand:

- S03 Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i hode (caput)

- S12 Brudd i halsregionen

- S13 Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i halsregionen

- S14 Skade på nerver og ryggmarg (medulla spinalis) i halsregionen

- M54.2 Smerte i nakke

Tabell 1 viser antall episoder per ICD-10-kode fordelt på år og omsorgsnivå. Hvis flere aktuelle koder opptrer på samme episode, telles episoden én gang per kode. Summen av episoder når hver kode legges sammen vil derfor bli høyere enn antall unike episoder.

Tabell 1. Antall episoder per ICD-10-kode fordelt på år og omsorgsnivå.

Innlagt døgn Dagbehandling totalt Poliklinisk konsultasjon Total per kode

2008 S03 181 6 559 746

S12 1118 6 715 1839

S13 675 7 3364 4046

S14 296 2 331 629

M542 949 55 9661 10665

Unike episoder 3021 76 14561 17658

2009 S03 175 5 580 760

S12 985 17 880 1882

S13 692 6 3481 4179

S14 252 19 406 677

M542 962 230 18915 20107

Unike episoder 2911 277 24182 27370

2010 S03 194 32 585 811

S12 1086 11 1011 2108

S13 658 7 3568 4233

S14 215 11 420 646

M542 917 339 18557 19813

Unike episoder 2934 398 24062 27394

2011 S03 176 21 616 813

S12 1098 15 800 1913

S13 593 4 3103 3700

S14 250 7 375 632

M542 1006 646 12704 14356

Unike episoder 2959 692 17520 21171

2. tertial 2012 S03 125 13 364 502

S12 743 9 611 1363

S13 395 4 1760 2159

S14 174 4 310 488

M542 714 309 8455 9478

Unike episoder 2059 338 11462 13859

Det bemerkes at det ikke foreligger komplette datasett før 2008.

Tabell 2 viser antall pasienter per ICD-10-kode fordelt på år. I henhold til bestillingen er kode M54.2 splittet. M542_ren viser antall pasienter registrert med ICD_10-kode M54.2 som ikke har treff på en av de øvrige aktuelle kodene i året. M542_kombi viser antall pasienter registrert med ICD-10-kode M54.2 som i tillegg har treff på en av de øvrige aktuelle kodene i året.

Hvis pasienten er registrert med flere aktuelle koder telles pasienten én gang per kode. Summen av pasienter når hver kode legges sammen vil derfor bli høyere enn antall unike pasienter.

Tabell 2. Antall pasienter per ICD-10-kode fordelt på år.

2008 2009 2010 2011 2. tertial 2012

S03 602 642 626 643 429

S12 845 813 944 876 683

S13 3610 3653 3735 3322 1951

S14 381 401 370 368 259

M542_ren 5342 6275 5928 6057 4001

M542_kombi 154 161 151 128 84

Unike pasienter 10480 11489 11306 10986 7153

Tabell 1 viser til dels store variasjoner i volumet av polikliniske konsultasjoner mellom de ulike årene. Noe av dette kan skyldes ulike rapporteringsformater og metoder for aggregering av poliklinikk. Tabellen viser at antall døgnopphold er svært stabilt i alle årene (om lag 3000 døgnopphold per år). Tabell 2 viser at antall pasienter er svært stabilt alle årene. Ved tolkning av tallene bør fokus være på døgnbehandling og antall pasienter.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format