Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:673 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til stortingsvedtak av 16. juni 2009.
Er det mulig å få en oversikt over hvor mange som er blitt diagnostisert med alle kodene i S.03-S.13 og S.14, jf. WHOs retningslinjer og bruk av ICD-10 i perioden tre år før vedtak og tre år etter vedtaket?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet opplysninger fra Helsedirektoratet, avdeling norsk pasientregister (NPR).
Datagrunnlaget er pasienter behandlet ved somatiske sykehus 2008 – 2. tertial 2012, og som er registrert med følgende ICD-10-koder som hoved- eller bitilstand:

- S03 Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i hode (caput)
- S12 Brudd i halsregionen
- S13 Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i halsregionen
- S14 Skade på nerver og ryggmarg (medulla spinalis) i halsregionen
- M54.2 Smerte i nakke

Tabell 1 viser antall episoder per ICD-10-kode fordelt på år og omsorgsnivå. Hvis flere aktuelle koder opptrer på samme episode, telles episoden én gang per kode. Summen av episoder når hver kode legges sammen vil derfor bli høyere enn antall unike episoder.

Tabell 1. Antall episoder per ICD-10-kode fordelt på år og omsorgsnivå.
Innlagt døgnDagbehandling totaltPoliklinisk konsultasjonTotal per kode
2008S031816559746
S12111867151839
S13675733644046
S142962331629
M54294955966110665
Unike episoder3021761456117658
2009S031755580760
S12985178801882
S13692634814179
S1425219406677
M5429622301891520107
Unike episoder29112772418227370
2010S0319432585811
S1210861110112108
S13658735684233
S1421511420646
M5429173391855719813
Unike episoder29343982406227394
2011S0317621616813
S121098158001913
S13593431033700
S142507375632
M54210066461270414356
Unike episoder29596921752021171
2. tertial 2012S0312513364502
S1274396111363
S13395417602159
S141744310488
M54271430984559478
Unike episoder20593381146213859

Det bemerkes at det ikke foreligger komplette datasett før 2008.
Tabell 2 viser antall pasienter per ICD-10-kode fordelt på år. I henhold til bestillingen er kode M54.2 splittet. M542_ren viser antall pasienter registrert med ICD_10-kode M54.2 som ikke har treff på en av de øvrige aktuelle kodene i året. M542_kombi viser antall pasienter registrert med ICD-10-kode M54.2 som i tillegg har treff på en av de øvrige aktuelle kodene i året.
Hvis pasienten er registrert med flere aktuelle koder telles pasienten én gang per kode. Summen av pasienter når hver kode legges sammen vil derfor bli høyere enn antall unike pasienter.

Tabell 2. Antall pasienter per ICD-10-kode fordelt på år.
20082009201020112. tertial 2012
S03602642626643429
S12845813944876683
S1336103653373533221951
S14381401370368259
M542_ren53426275592860574001
M542_kombi15416115112884
Unike pasienter104801148911306109867153

Tabell 1 viser til dels store variasjoner i volumet av polikliniske konsultasjoner mellom de ulike årene. Noe av dette kan skyldes ulike rapporteringsformater og metoder for aggregering av poliklinikk. Tabellen viser at antall døgnopphold er svært stabilt i alle årene (om lag 3000 døgnopphold per år). Tabell 2 viser at antall pasienter er svært stabilt alle årene. Ved tolkning av tallene bør fokus være på døgnbehandling og antall pasienter.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format