Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:680 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 18.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det nærmer seg forhåpentligvis en endelig avklaring om hvilken type helikoptre som skal bli Norges fremtidige redningshelikoptre. At det er på tide er det ingen tvil om og etter mitt skjønn burde en avgjørelse vært tatt for lenge siden.
Dersom man ser på de problemene en av kandidatene har hatt, NH 90, hvilke konkrete tiltak vil regjeringen iverksette for å sikre at man ikke får en tilsvarende mangel på oppfølging fra leverandørens side, når endelig valg er foretatt?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Staten er nå i ferd med å anskaffe nye redningshelikoptre, og det er derfor ikke riktig å kommentere forhold knyttet til enkeltkandidater i konkurransen. Tilsvarende er som kjent Forsvaret inne i en prosess med leveranse av nye helikoptre, og det vil ikke være riktig av meg som justisminister å kommentere denne anskaffelsen.
Risiko og leveransesikkerhet er tillagt stor betydning i anskaffelsen av nye redningshelikoptre. Disse er etablert som selvstendige tildelingskriterier med betydelig vekt, for nettopp å ivareta hensynet til bl.a. oppfølging fra leverandørens side.
Kontrakten vil ha et detaljert program for test og akseptanse, og vil bli fulgt tett opp fra statens side gjennom alle faser, fra planlegging til leveranse. Områder med fremdriftsrisiko vil bli fulgt opp særskilt.
Det er knyttet særskilte betalingsbetingelser, med mulighet til å holde tilbake betaling, dersom leverandørens fremdrift og oppfølging skulle vise seg ikke å være tilfredsstillende.