Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:697 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 22.01.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 30.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): På Natur og Ungdoms årsmøte 07.01.13 svarte utviklingsminister et tydelig «JA» på spørsmålet om «norsk olje og gassvirksomhet truer folk i sør». I Stortingets spørretime 16.01.13 var statsministerens svar på samme spørsmål et tydelig «NEI».
Kan statsministeren avklare hvilken av regjeringens representanter som svarte på vegne av regjeringen?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Klimaproblemet er sammen med bekjempelse av sult og fattigdom blant de aller største utfordringene verden står overfor. Disse to utfordringene må løses samtidig.
Verden trenger mer energi for å skape nødvendig velstandsutvikling, blant annet i ”sør”. Norge som verdens femte største energieksportør, skal bidra til å levere denne energien. Samtidig skal Norge være en pådriver for en ambisiøs internasjonal klimaavtale i FN-regi. Skal verden lykkes å redusere utslippene i tråd med togradersmålet, må det blant annet etableres en internasjonal pris på utslipp av drivhusgasser.
I Norge legger vi til rette for tiltak som gir lavere utslipp og bedret energieffektivitet, blant annet ved at energibruken i olje- og gassvirksomheten står overfor en pris på utslipp av CO2. Det har næringen gjort siden 1991 og i dag er samlet CO2-pris virksomheten står overfor høy både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dette er en av årsakene til at norsk olje og gass har blant de laveste drivhusgassutslippene per produsert enhet internasjonalt.
Det er regjeringens syn at norsk olje- og gassvirksomhet bidrar positivt til å møte verdens behov for energi og utvikling. Videre sikrer regjeringens politikk og virkemiddelbruk at næringens energibruk blir effektiv og utslippene relativt sett lave. Regjeringens petroleums- og klimapolitikk truer derfor ikke folk i ”sør”.