Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:705 (2012-2013)
Innlevert: 23.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): For 2013 økte regjeringen innslagspunktet for formuesskatt (fra 750 000 til 870 000 kroner). Ligningsverdien for næringseiendom og sekundærbolig ble imidlertid økt.
Hvordan anslår finansministeren at denne endringen slår ut for følgende inntektsgrupper; inntekt under 250 000 kroner, inntekt mellom 250 000 og 500 000 kroner, inntekt mellom 500 000 og 1 mill. kroner, inntekt fra 1 til 3 mill. kroner, inntekt fra 3 til 5 mill. kroner, inntekt fra 5 til 10 mill. kroner og inntekter over 10 mill. kroner?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Bunnfradraget i formuesskatten er økt fra 750 000 kroner i 2012 til 870 000 kroner i 2013 (fra 1,5 mill. kroner til 1,74 mill. kroner for ektepar). Samtidig ble ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økt fra 40 til 50 pst. av anslått markedsverdi. Endringene ble samlet anslått å redusere provenyet med 20 mill. kroner påløpt og 16 mill. kroner bokført i 2013.
Tabell 1 viser hvordan de ovennevnte endringene påvirker skatten i ulike intervaller for bruttoinntekt.

Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Endringer i formuesskatten i 2013 sammenlignet med lønns- og prisjusterte 2012-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser. Kroner
Bruttoinntekt. Tusen kronerAntallEndring i skatt. Alle personer. Mill. kronerGjennomsnittlig endring i skatt. Kroner
0 - 2501 286 900-410
250 - 5001 748 900-122-100
500 - 1000929 000100
1000 - 3000150 50088600
3000 - 50005 600234 100
5000 - 100002 100125 800
10000 og over8001012 600
I ALT4 123 900-200
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format