Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:715 (2012-2013)
Innlevert: 24.01.2013
Sendt: 25.01.2013
Besvart: 01.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Kan kommunale retningslinjer stoppe f.eks. en 8-dagers klassetur, som tidligere har vært helt uproblematisk, dersom lærer (og evt. andre ansatte) reiser hjem på fredag slik at resten av oppholdet kan foregå som privat reise?

Begrunnelse

Elever og foresatte i 10. klasse på Flåtestad ungdomsskole i Akershus har stemt for å reise på en 8-dagers klassetur til Polen/Berlin våren 2013. 16. november 2012 kom en e-post fra rektor på skolen, der det står at en viktig regel sier at ”Turene skal kun foregå på hverdager, ikke i helger. Dette er bestemt i Oppegård kommune og gjelder for alle turer.” Det henvises videre til kommunens hjemmeside.
Det foreligger heller ingen pålagt egenandel, og identiske turer har blitt gjennomført tidligere. Seksti elever med foresatte fra Flåtestad skole og foresatte ønsker ikke å endre sin klassetur på bakgrunn av retningslinjene, og de mener heller ikke at de kan være juridisk bindene. 8-dagersturen som er bestilt benytter seg av kun 5 skoledager, samt 3 fridager, og det er interessant å få vite om retningslinjer som nevnt ovenfor har status som juridisk bindende eller om det er anledning til å avvike fra disse gjennom tilpasning.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Retten til gratis grunnskoleopplæring følger av opplæringsloven § 2-15 som ble endret av Stortinget i 2002. Gratisprinsippet gjelder aktiviteter som er en del av grunnskoleopplæringen, herunder skoleturer. Reiser i privat regi er ikke omfattet av regelverket. Utdanningsdirektoratet har i en tolkningsuttalelse datert 19.09.2006 vurdert når en tur regnes som en del av grunnskoleopplæringen.
Jeg kjenner ikke detaljene i saken knyttet til Flåtestad ungdomsskole og det er ikke riktig av meg å kommentere den konkrete saken. Generelt vil jeg likevel si at kommunen som skoleeier har anledning til å legge bindende føringer for varighet, innretning og organisering av skoleturer ved kommunale grunnskoler. Flere kommuner legger slike føringer for skoleturer for å sikre at gratisprinsippet etterleves.