Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:719 (2012-2013)
Innlevert: 25.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 01.02.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til BLDs hjemmesider der det opplyses at søknadsfristen for samlivstiltak i 2013 er utsatt og at det kan komme endringer i retningslinjene for tilskuddsordningen.
Kan statsråden gjøre rede for hvordan Stortingets bevilgning skal disponeres, samt hvordan organisasjoner som har planlagt å søke om midler for inneværende år skal forholde seg til denne situasjonen?

Begrunnelse

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke parforhold og å forebygge familie- og samlivsoppløsning. Styrking av foreldresamarbeid etter samlivsbrudd og av samliv i utradisjonelle samlivsformer ligger også innenfor formålet med tilskuddsordningen.
I 2013 er det avsatt 3,627 millioner kroner til formålet i statsbudsjettet. Tilskuddsmidlene er kunngjort i pressen 10. januar 2013, med søknadsfrist 31. januar. Kunngjøringen er nå trukket tilbake.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Stortingets bevilgning til tilskudd for samlivstiltak skal fremdeles disponeres til lokale samlivskurs/samlinger for par og til utviklingstiltak i samlivsarbeidet.
Retningslinjer for samlivstiltak vurderes noe justert, og kunngjøringen av tilskuddsordningen for samlivstiltak i 2013 er derfor foreløpig trukket tilbake fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmeside.
Organisasjoner som har planlagt å søke midler for inneværende år får i nærmeste fremtid mulighet til å søke på tilskuddsordningen med en ny søknadsfrist.