Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:728 (2012-2013)
Innlevert: 28.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 04.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statskog økte sitt skogareal i Hedmark kraftig. Glommen Skogeierforening advarer i Østlendingen den 18.1. med at denne konsentrasjonen på statlige hender betyr "tap av millioner av skattekroner og reduserte muligheter for å utvikle nye tilbud og skape virksomheter som kan skape ny vekst i distriktene".
Har departementet anslag for kommunenes skattetap knyttet til Statskogs eie av areal og hvilke betraktninger gjør statsråden seg om lokal verdiskaping i tilknytning til dette eierskapet?

Begrunnelse

Eierskapets lokalisering og dets betydning for skatteinntekter og aktivitet har vært framme i flere sammenhenger den siste tiden. Det er derfor interessant å få tall samlet for hele landet og Hedmark spesielt tilknyttet Statskog og selskapets aktiviteter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Økningen i Statskog sitt skogareal i Hedmark og andre kommuner har svært liten betydning for inntektene til kommunene i de berørte områdene. Det skyldes dagens system for å utjevne skatteinntektene mellom skattesterke og skattesvake kommuner i landet. De berørte kommunene har i utgangspunktet relativt lavere skatteinntekter per innbygger. Systemet for skatteutjevning er da utformet slik at eventuelle reduserte skatteinntekter til kommunene i all hovedsak vil bli motvirket av tilsvarende økt skatteutjevning.
Spørsmål om betydningen av Statskogs eierskap for lokal verdiskaping kan rettes til landbruks- og matministeren.