Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:744 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Kan statsråden bekrefte at det ikke vil bli foretatt endringer i stasjonsstruktur som vil gå ut over Tangen stasjon, og som vil bidra til å svekke Tangen stasjon som pendlerknutepunkt?

Begrunnelse

Tangen stasjon er viktig for Stange kommune og for de omkringliggende områdene. For å stimulere til fortsatt vekst i disse områdene, bla annet for å lette presset på det sentrale Oslo-området, er det viktig med et godt togtilbud.
Tangen stasjon hadde i 2008 litt over 40 000 reisende i løpet av året. Om lag 40 prosent av de reisende til og fra Tangen har Oslo S/Nationaltheatret som mål, 20 prosent har Gardermoen som mål, og 20 prosent har Hamar som mål. Med utbygging av dobbeltspor til Lillehammer, er det beregnet 80 000 reisende i 2025. Nærmeste stasjoner er Stange i nord og Eidsvoll i sør. Det er viktig at spekulasjoner om nedleggelse av Tangen stasjon tilbakevises.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Per i dag foreligger det ingen planer som tilsier at Tangen stasjon blir svekket som pendlerknutepunkt.