Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:745 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 11.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan har ressurs- og bemanningsutviklingen, herunder hver enkelt stillingskategori, vært i hvert enkelt politidistrikt fra 2005 til i dag?

Begrunnelse

Det bes om årlige tall.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som vedlegg 1 følger oversikt over utviklingen i bevilgningene til politidistriktene fra 2005-2012. Tallene i oversikten viser bevilgningene som er gitt i starten av året. Oversikt over bevilgningene til politidistriktene er mottatt fra Politidirektoratet. Bevilgningene for 2013 er ikke fordelt til politidistriktene.
Som vedlegg 2 følger oversikt over årsverksutviklingen per distrikt og per stillingskategori fra 31.12.2008 til 31.12.2012. Oversikten er utarbeidet av Politidirektoratet ut fra opplysninger i etatens lønns- og personalsystem. I perioden har det vært en økning på 709 årsverk i politidistriktene. Politiet tok i bruk et nytt lønns- og personalsystem i 2008. Det er derfor ikke sammenlignbare tall for tidligere år.
Ut fra tall fra Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet har det i perioden 1.10.2005 til 1.3.2012 vært en økning på 1 700 årsverk under kategori 06.40 Politi og påtalemyndigheten.

2 vedlegg til svar:

Vedleggene i pdf-format